Vestfold Slektshistorielag har startet opp prosjektet Digital Bygdebok Botne.

Det er Svein-Åge Wærhaug-Mathisen står for den tekniske gjennomføring.  Svein-Åge Wærhaug-Mathisen jobber med å samle inn og registrer personer som har sitt opphav i Botne i Vestfold.

Her er det pr dags dato data for flere enn 97 000 personer.

Fra skannede kirkebøker og annet materiale om slekter og eiendommer i Botne.

Svein-Åge Wærhaug-Mathisen

sveinaagemathisen@hotmail.com

Det er ønskelig og komme i kontakt med personer som har bilder, dokumenter, historie o.s.v som de ønsker å bidra med.
Alt materiale vil bli levert tilbake og behandlet med forsiktighet.